Blogger Widgets

Sunday, June 1, 2014

Hò khoan HD 981


Nguyên Thạch (Quanlambao)
Khoan khoan rồi lại hò khoan...
H D 81 lại còn 82
83, 84 lai rai
Cứ khoan
Khoan nữa
Dài dài ta khoan

Thằng Trọng đã hứa làm con
Đi đêm bán nước...chuyên lòn ngõ sau
Nó nói rằng nó qui Tàu
Đổi chức Thái thú
Ra vào quanh quanh.


Nó bảo thằng tượng đái Thanh
Cứ giữ một mực trung thành song phưong*
Mẫu quốc cần, ta cứ nhường
Tố Hữu đã dặn "Quê hương một nhà"**
Đàn anh qua
Xin cứ qua
85, 86...tà tà cứ khoan
Biển Đông khoan hết chẳng còn
Tiến thẳng Hà Nội, Sài Gòn khoan luôn.
Khoan cho dân Việt trần truồng
Bình Dương Đà nẵng...tới luôn chẳng chừa
Khoan cho chúng nó "từa lưa"
Phen này quyết chẳng cù cưa rầy rà.
Đất Việt thuộc nước của ta
Biển Đông là cái ao nhà vàng son
Hò khoan rồi lại hò khoan
Trung ương đảng cộng là con của Tàu!
Tà tà ta cứ tiến vào
Cứ khoan cứ nhặt
Thằng nào dám la?
Việt cộng là lính của ta
Tập Chương*** xuất sắc
Nước nhà thành công...
Khoan cho chúng rụng hết lông.

Nguyên Thạch
---------

Ghi chú:
* Các thoả thuận của Nguyễn Phú Trọng với Hồ Cẩm Đào. “Tuyên bố chung Trung-Việt“ có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lâu dài, lành mạnh và ổn định. Trung Quốc và Việt Nam thông qua đàm phán giải quyết tranh chấp trên biển giữa hai nước không liên can gì với bên thứ ba.“

** "Bên kia biên giới là nhà
Bên nay biên giới cũng là quê hương"

Hoặc

"Bên ni biên giới là mình
Bên kia biên giới cũng tình quê hương…"
Thơ Tố Hữu

*** Hồ Tập ChươngNo comments: