Blogger Widgets

Saturday, June 7, 2014

Hào Khí Đông A

Ảnh của Ngoc Nhi Nguyen.

***Hào Khí Đông A
Hào khí Đông A tức là hào khí thời Trần , tức khí thế chống giặc ngoại xâm của quân dân nhà Trần , vì chữ “Trần” có thể đọc theo lối chiết tự là “Đông A”. Đó là thời hoàng kim trong lịch sử 4000 năm của Việt Nam , là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong lịch sử Việt Nam , một triều đại , một nhà nước cầm quyền đã có thể tạo được sự đồng tâm nhất chí tối cao, trên dưới , già trẻ , gái trai .. đều một lòng dựng nước và giữ nước , 3 lần đánh bại vó ngựa... xâm lăng của quân Nguyên Mông , đế quốc được xem như hùng mạnh nhất trong tất cả các quốc gia thời bấy giờ .


Cuối nhà Lý , 200 năm cơ đồ đã đi đến thời mạt , triều đình mục ruỗng thối nát , quan tham bóc lột đầy đọa dân chúng , vua Lý bất lực không điều hành nổi triều đình , trong nước thì nội chiến liên miên , trong triều thì tranh giành quyền lực , đến nỗi Thái tử Lý Hạo Sảm phải bỏ trốn lưu vong .
Dòng họ Trần vốn xuất thân là ngư dân chài lưới , nhờ lòng dũng cảm chinh chiến lập công trong quân đội mà lên được chức lớn trong triều đình , cộng thêm sự giúp đỡ của hoàng hậu Trần Thị Dung , Trần Thủ Độ đã lập mưu khiến Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh , sau này là Trần Thái Tông anh minh thần võ , lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống Nguyên-Mông lần thứ nhất , viết nên những trang chiến tích oanh liệt đầu tiên cho Hào khí Đông A , mở ra 1 thời kỳ vàng son cho đất nước và dân tộc Việt .

Ngày nay nước Việt ta lại lần nữa đi vào chu kỳ thời mạt . Nhà Sản của họ Hồ cũng đã mục ruỗng thối nát không còn cứu chữa được . Lãnh đạo trên dưới bất tài . Tham quan nhan nhản . Tướng tá hèn mọn . Dân chúng đời sống lầm than . Người tài thì bị bắt bớ bỏ tù hay phải lưu vong chạy trốn . Bên ngoài thì Tàu khựa muốn nhân lúc nước Việt suy yếu , không có lãnh đạo tài đức giữ nước nên đã ngang nhiên xâm lược biển đảo bằng cách cài đặt giàn khoan HD 981 .

Đây chính là lúc dân tộc Việt Nam cần làm sống lại hào khí Đông A , cần tìm người tài ra giúp nước , chống ngoại xâm , cần khai dân trí chấn dân khí , mở ra 1 thời đại mới rực rỡ cho nước nhà.

Ảnh của Ngoc Nhi Nguyen.
   

 

 


No comments: