Blogger Widgets

Friday, June 20, 2014

Công việc cần thiết hiện nay

QLB
Đặng Việt Anh (Danlambao) - Căn cứ theo mật ước Thành Đô (1990) giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Tàu, đến 2020, Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Tàu, tỉnh Quảng Nam. Sự thống trị của Tàu trên mọi lĩnh vực ở Việt Nam do đảng cộng sản Việt Nam sắp xếp và điều khiển bao lâu nay là nhằm mục đích từng bước “Tàu hóa” Việt Nam, để đến 2020, Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Tàu như một kết quả hết sức tự nhiên.

Trong xã hội Việt Nam hiện nay, đảng cộng sản Việt Nam đang ra sức “Tàu hóa” mọi lĩnh vực là điều rất rõ ràng. Đảng cộng sản VN công khai giao đất rừng VN cho Tàu với một diên tích lớn lao; giao khu vực trọng yếu về kinh tế, quân sự, môi trường và văn hóa cho Tàu, như Tây Nguyên; chủ động và ưu tiên truyền bá văn hóa Tàu trên toàn xã hội thông qua các phương tiện chính quy như các đài truyền hình, truyền thanh, báo chí; ưu tiên cho hàng Tàu xâm nhập thị trường VN; các tướng lĩnh và các chỉ huy quân đội, công an được đào tạo bởi Tàu; ưu tiên cho các công ty Tàu nhận thầu hầu hết các công trình trên phạm vi cả nước...

Nhiều người Việt Nam đã nhận ra hành động bán nước của đảng cộng sản. Họ lên tiếng cảnh tỉnh mọi người về nguy cơ bắc thuộc. Và họ đã bị đảng cộng sản bỏ tù một cách trắng trợn.

Cứ theo tiến trình “Tàu hóa” đất nước VN do đảng cộng sản VN thực hiện, đến 2020, mọi việc sẽ hoàn tất một cách trôi chảy. Mọi tiếng nói yêu nước đều bị bỏ tù; “Tàu hóa” VN sẽ thành công. Nhưng tình hình thế giới thay đổi liên tục làm cho Tàu lo ngại; nhất là sự trở lại Châu Á của Hoa Kỳ. Tàu lo sợ Hoa Kỳ sẽ phỏng tay trên của chúng ở biển Đông; tổ tiên của chúng dạy chúng rằng, “Đêm dài lắm mộng.” Do đó, “tiên hạ thủ vi cường” là kế hoạch chúng cần thực hiện ở biển Đông. Vì vậy, chúng không thể chờ đến 2020 để “thu hồi” VN, mặc dù tay sai của chúng, đảng cộng sản VN, thực hiện rất thành công nhiệm vụ “Tàu hóa” VN. Các giàn khoan của Tàu trên biển Đông hiện nay là công cụ chủ yếu của chúng để thực hiện kế hoạch “tiên hạ thủ vi cường.”

Hiện nay, đảng cộng sản VN đang ra sức mặc cả với Tàu. Đây là cơ hội tốt cho chúng để kiếm chác. Chúng viện cớ rằng mới 2014, chưa đến kỳ hạn 2020; nếu Tàu muốn “thu hồi” VN sớm, phải trả thêm tiền cho chúng. Chúng đang “bắt bí” Tàu; chúng đòi hỏi Tàu phải trả thêm tiền thật cao cho chúng để bù vào khoản mà chúng sẽ cướp được từ nay cho đến 2020. Tàu rất tức giận, nhưng vẫn cử Dương Khiết Trì sang thương thảo với chúng.

Tình hình VN hiện nay thực sự nguy cấp. Mọi người nên tập trung suy nghĩ để tìm ra phương cách cứu nguy đất nước. Trước mắt, hãy suy nghĩ và đưa ra các phương pháp khả thi và ít thiệt hại để giải thể đảng cộng sản VN. Một người, một nhóm người không thể tìm ra các phương pháp hữu hiệu, nhưng cả nước đồng lòng cùng suy nghĩ và bàn luận, chắc chắn sẽ có các phương pháp hiệu quả để giải thể đảng cộng sản VN.

Nếu nhận định của người viết về tình hình VN hiện nay là sai, thì việc giải thể đảng cộng sản VN vẫn là công việc cần thiết cho đất nước và dân tộc VN.

20/06/2014

Đặng Việt Anh

No comments: