Blogger Widgets

Saturday, May 31, 2014

Vì Quê Hương Hãy Mau Lên Đường

QLB
 
Nguyên Thạch (Quanlambao)


Này Việt Nam anh hùng
Trong nguy nan khốn cùng
Đứng vùng lên


Người Việt Nam kiêu hùng
Triệu ánh đuốc bập bùng
Đốt rực lên


Nào sá chi đạn tên
Dìu nhau đứng vùng lên
Sát Thát
Sát Thát
Nguyên Thạch
 
 


No comments: