Blogger Widgets

Saturday, May 3, 2014

Quê Hương ơi

QLB
Nguyên Thạch (QLB)

Ơi Quê Hương
Có ai mà không nhớ?
Niềm yêu thương
Ai không ước vọng, không mong chờ.


Ngày sao mãi... bên bến bờ ảo vọng?
Sao dân tôi, cuộc sống mãi lầm than?
Tương lai ở đâu?
Xa tít ngút ngàn!.

Em có thấy, tâm tư trầm lắng đọng?
Anh có thấy, một Tổ Quốc suy vong?
Và toàn dân, có mỏi mòn trông?
Và ao ước thoát cùm gông xiềng xích?.

Ta hãy đứng chung vai dường tranh đấu
Thôi cúi mặt, trong cào cấu vong nô
Mau vùng lên giữ lấy cơ đồ.

Hãy xây lại những hoang tàn đổ nát
Hãy thôi lòng tan tác thờ ơ!
Mau đứng lên
Đừng ngóng mong chờ
Hãy vùng dậy, thời cơ giành lấy.

Quê hương ta đó, ngục trần gian đọa đày!
Một ngày bảy lăm, giặc kéo về đây
Gieo bao đau thương...tối tăm tháng ngày.

Trong tăm tối, hãy giục nhau vùng dậy
Hãy thắp lên triệu ngọn đuốc mà đi
Này chị này anh, chớ ngại ngùng chi.

Người Việt Nam ơi hãy thắp đuốc mà đi.
 

Nguyên Thạch

 


No comments: