Blogger Widgets

Monday, May 12, 2014

MÃ ĐỀ DƯƠNG CƯỚC ANH HÙNG TẬN

QLB
MÃ ĐỀ DƯƠNG CƯỚC ANH HÙNG TẬN 

Quả làm sấm quá ứng, năm Mã đã tới, nước Việt KHÔNG còn ANH HÙNG nữa, các vị lãnh đạo Đảng chỉ là bù nhìn trông thật thảm hại. 

Nếu họ là anh hùng thì sẽ KHÔNG hèn với giặc, ác với dân. Số phận nước Việt Nam xem như đã vắn số. Không những ANH HÙNG trong nước đã tận mà bên ngoài đất nước cũng không còn bất cứ vị lãnh đạo nào cho phong trào dân chủ. 

Trước khi xâm chiếm Việt Nam, Trung Quốc đã đi từng bước cờ nhỏ mà lãnh đạo CSVN rất thờ ơ, không hề hay biết. Từng bước một, Trung Quốc cấy người vào trung ương, mua chuộc các lãnh đạo, UBND ở các vùng biên giới. 

Mua đỉa, mua ngà, mua móng, chân Trâu, đưa vào thị trường sản phẩm đầy độc tố. Phá nông nghiệp dưa Hấu, ớt... Bên ngoài biển thì chặn bắt ngư dân...

Hiện nay Trung Quốc đã thuê từ hằng chục cho tới hằng trăm năm rừng, đất. Các bộ phận sản xuất điện, nhà máy thép, xi măng đã bị Trung Quốc nắm. Bô xít Tây Nguyên đang đầu độc nước hạ nguồn sông Mê Kông...

Lãnh đạo đảng, những người có chút lòng thì đang mơ ngủ... Có những người bị bịt mắt vì giàu sang phú quí. 

Thật sự ANH HÙNG ĐÃ TẬN, nước Việt Nam đã mạt kiếp chăng? 

Nói vậy cũng chưa hẵn vì chúng ta còn nhiều ANH HÙNG lắm, anh hùng BÀN PHIẾM trên Facebook thiếu gì ... Nào là phải tiêu diệt Cộng Sản, tiêu diệt ... tiêu diệt ... nghe đến chán ngấy!

Nhưng thử hỏi ai sẽ làm chuyện nầy? Kêu gọi toàn dân ư! Chỉ kêu gọi thôi, kêu hoài, gọi hoài, gọi nữa đi, gọi mãi mà có ai biết hai chữ "TOÀN DÂN" nó nằm ở đâu không! 

Trong nước cả một bộ phận lãnh đạo bị tê liệt, còn bên ngoài chống đảng thì có đầy giấc mơ, không thể THỰC HIỆN. Kêu gọi ai, để làm gì! Đối tượng nào cho hai chữ "TOÀN DÂN"! Rất trừu tượng, vì KHÔNG ai chịu nghe mình nói, thì nói để làm gì, cũng chẳng qua chỉ là để SƯỚNG cái miệng, gõ bàn phím bắn tạch tạch cho đã đời thôi, có chết thằng ma nào đâu!... 

Nhóm người bênh vực cho đảng cũng vậy, sống không thực tế, đầu óc thiếu sáng suốt, bị người khác dắt mũi dễ dàng. 

Họ bênh vực cho một hệ thống lãnh đạo thối nát chỉ vì muốn chống lại những người chống đảng để cho sướng tư duy. Họ không biết ngay chính họ đã bị nhồi sọ tư tưởng từ lúc nhỏ, sự suy nghĩ và tư duy của họ giống như một cái máy đã được lập trình sẵn mà họ không hề hay biết ...

Làm sao để thoát khỏi cảnh nầy đây, không lẽ lời của Nguyễn Trãi đã ứng!

 "Tuấn kiệt như sao buổi sớm-Nhân tài như lá mùa thu" 

Xin đừng lười biếng,dùng sáo ngữ, kêu gọi toàn dân đứng lên, "tiêu diệt Cộng Sản" nữa, mà xin hãy động não, đưa ra kế sách là làm như thế nào để lời kêu gọi "tiêu diệt Cộng Sản" trở thành hiện thực.

Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
 
Quả làm sấm quá ứng, năm Mã đã tới, nước Việt KHÔNG còn ANH HÙNG nữa, các vị lãnh đạo Đảng chỉ là bù nhìn trông thật thảm hại.

Nếu họ là anh hùng thì sẽ KHÔNG hèn với giặc, ác với dân. Số phận nước Việt Nam xem như đã vắn số. Không những ANH HÙNG trong nước đã tận mà bên ngoài đất nước cũng không còn bất cứ vị lãnh đạo nào cho phong trào dân chủ.
...
Trước khi xâm chiếm Việt Nam, Trung Quốc đã đi từng bước cờ nhỏ mà lãnh đạo CSVN rất thờ ơ, không hề hay biết. Từng bước một, Trung Quốc cấy người vào trung ương, mua chuộc các lãnh đạo, UBND ở các vùng biên giới.

Mua đỉa, mua ngà, mua móng, chân Trâu, đưa vào thị trường sản phẩm đầy độc tố. Phá nông nghiệp dưa Hấu, ớt... Bên ngoài biển thì chặn bắt ngư dân...

Hiện nay Trung Quốc đã thuê từ hằng chục cho tới hằng trăm năm rừng, đất. Các bộ phận sản xuất điện, nhà máy thép, xi măng đã bị Trung Quốc nắm. Bô xít Tây Nguyên đang đầu độc nước hạ nguồn sông Mê Kông...

Lãnh đạo đảng, những người có chút lòng thì đang mơ ngủ... Có những người bị bịt mắt vì giàu sang phú quí.

Thật sự ANH HÙNG ĐÃ TẬN, nước Việt Nam đã mạt kiếp chăng?
Nói vậy cũng chưa hẵn vì chúng ta còn nhiều ANH HÙNG lắm, anh hùng BÀN PHIẾM trên Facebook thiếu gì ... Nào là phải tiêu diệt Cộng Sản, tiêu diệt ... tiêu diệt ... nghe đến chán ngấy!

Nhưng thử hỏi ai sẽ làm chuyện nầy? Kêu gọi toàn dân ư! Chỉ kêu gọi thôi, kêu hoài, gọi hoài, gọi nữa đi, gọi mãi mà có ai biết hai chữ "TOÀN DÂN" nó nằm ở đâu không!

Trong nước cả một bộ phận lãnh đạo bị tê liệt, còn bên ngoài chống đảng thì có đầy giấc mơ, không thể THỰC HIỆN. Kêu gọi ai, để làm gì! Đối tượng nào cho hai chữ "TOÀN DÂN"! Rất trừu tượng, vì KHÔNG ai chịu nghe mình nói, thì nói để làm gì, cũng chẳng qua chỉ là để SƯỚNG cái miệng, gõ bàn phím bắn tạch tạch cho đã đời thôi, có chết thằng ma nào đâu!...

Nhóm người bênh vực cho đảng cũng vậy, sống không thực tế, đầu óc thiếu sáng suốt, bị người khác dắt mũi dễ dàng.

Họ bênh vực cho một hệ thống lãnh đạo thối nát chỉ vì muốn chống lại những người chống đảng để cho sướng tư duy. Họ không biết ngay chính họ đã bị nhồi sọ tư tưởng từ lúc nhỏ, sự suy nghĩ và tư duy của họ giống như một cái máy đã được lập trình sẵn mà họ không hề hay biết ...

Làm sao để thoát khỏi cảnh nầy đây, không lẽ lời của Nguyễn Trãi đã ứng! "Tuấn kiệt như sao buổi sớm-Nhân tài như lá mùa thu"

Xin đừng lười biếng,dùng sáo ngữ, kêu gọi toàn dân đứng lên, "tiêu diệt Cộng Sản" nữa, mà xin hãy động não, đưa ra kế sách là làm như thế nào để lời kêu gọi "tiêu diệt Cộng Sản" trở thành hiện thực.


Nguyễn Thùy Trang
 
NHỮNG BÀI NỔI BẬT CỦA QLB
 


2 comments:

Anonymous said...

Khó lắm!

Kim Thoa said...

Quá hay, quá đúng!