Blogger Widgets

Friday, May 30, 2014

Cuối tuần dạy con

Nguyên Thạch (Quanlambao)
 
Nó đánh mày
Thì mày đánh lại
Chả lẽ cúi đầu quì mãi ha sao?.

Nó cầm búa
Thì mày cầm dao
Xông chiến trân, thằng nào cũng mệt.


 
Mày bị thương
Nó cũng la lết
Mày sứt đầu
Nó cũng chết chớ chẳng chơi

Bố đã dặn...
Sống ở trên đời
Chớ có tánh dở hơi hèn lắm.

 
Còn đối với dân thì đừng giở trò đánh đấm
Hiếp đáp anh em, tệ lắm...mày biết không?

Nhất là đàn bà phụ nữ
Tay bế tay bồng
Mà dùng sức đàn ông là nhục.
 
Nam nhi chí khí?
Ra chiến trường mà húc

Vai bắp thịt u?
Chớ chui rút trên giường!

Là thanh niên
Chớ dở dở ươn ươn
Người khinh bỉ!
Cho là phường vô đạo.
 
Còn nếu là công an?
Thì chớ nên bố láo
Đừng hung tàn
Gây nợ máu với dân
Ra đường chớ hống hách
Chớ ăn nói ngu đần
Nhãn tiền lắm
Họa vào thân con ạ.
 
Ở nước mình thằng cộng Tàu xỏ lá
Đêm chận đường, chơi chết má nó cho tao
Nếu mày không có súng, không có dao
Cứ cây sắt nện vào sau ót.
 
Còn những thằng Thái thú hả?
Mày chơi thiệt ngọt
Lấy dây xiết cổ như xiết bò tót ngu khờ
Quánh cho phù mỏ, cho bỏ tật bá vơ
Diệt sạch hết những thằng trở cờ phản quốc...
 
Cuối tuần thư giãn...nhưng bố cũng không quên mấy lời khuyên thật.Nguyên Thạch
 

 


No comments: