Blogger Widgets

Wednesday, May 21, 2014

Bài thơ gởi Phùng Đại tướng


 Nguyên Thạch (Quanlambao)
 

 
Phùng Đại tướng là phường đại túng

Tướng cổ rùa
Mặt thúng úp voi
Đại tướng chi mà hành động như giòi!
Núp đống phân giặc loi nhoi hèn hạ.

Đại tướng gì mà cứ bẩm thưa vâng dạ
Chẳng dám xuất quân tuấn mã trận xông
Đại tướng chi mà ăn nói cuồng ngông
Khúm núm co ro để lấy lòng quân giặc!.


Đại tướng ơi
Sao dồn quân vào ngõ tắt?
Quân đội nhân dân sẵn sàng đứng lên chống giặc Bắc ngông cuồng
Tại sao đại tướng lại ra lịnh bỏ súng tay buông?
Bỏ chí khí!
Bỏ luôn Tổ Quốc?!.

Tượng đái ơi, sống làm chi cho đất Việt Nam thêm chật?
Phùng tướng công như con vật lù khù
Chả trách sao dân tộc này phải sống trong mờ ám âm u
Vì những tên Đại tướng hèn...nên thiên thu nô lệ.

Chí làm trai, sao không vẫy vùng bốn bể?
Đấng mày râu mà như dế như giun!
Để hôm nay đất nước khốn cùng
Tướng nô bộc ung dung làm Thái thú!.

Tiên sư cha cái bọn tướng hèn phản dân một lũ.

Nguyên Thạch
 
NHỮNG BÀI NỔI BẬT CỦA QLBNo comments: