Blogger Widgets

Wednesday, January 15, 2014

Ngựa ơi!

QLB
 
(Năm Ngọ, có bài "Vè thời sự" tặng dân gian để làm kỷ niệm!. Phỏng theo "Trâu ơi". He he..
 


Ngựa ơi
Ta bảo ngựa này
Hãy ra dựa cột cùng ngày với ta
Chúng mình...
Dẫu có ra ma
Tội trạng đã rõ, cũng là đáng thôi.Lá chắn?
Mà lại suy đồi
Luật pháp?
Sao lại múa môi xem thường?.

Chuyên chính
Tuyệt dịu con đường!
Tham nhũng hối lộ là phường dối gian
Ngựa tưởng...Tướng Tá  công an
Thì cứ phách lối ngang tàng hay sao?.

Thôi Ngựa nhận tội đi nào
Phép Trời lồng lộng
Lưới cao giăng đầy
Phải trả, bởi nợ đã vay
Tiền dân khổ lắm, thức ngày thức đêm
Một việc, chưa đủ, làm thêm
Cho công an được ấm êm cơ đồ.

Ngựa ơi
Cả mấy triệu đô
Tiền Mỹ, nào phải tiền Hồ này đâu!.

Dân nghe
Chẳng những phát rầu
Khi hỏi tới đảng?
Lắc đầu
Bó tay!

Ngựa ơi
Ta bảo ngựa này
Thôi thì dựa cột cùng ngày với ta
Mai này hồn có thành ma
Linh thiêng khai tuốt
Ai là chủ mưu...

Đừng ôm hận
Mãi thiên thu
Kiếp sau nếu có?
Ô dù tránh xaKhông chi hơn cái thật thà
Thanh liêm thì được cả nhà rạng danh.
Tránh xa cái lối loanh quanh
Lịch sử ghi mãi...
Xú danh muôn đời.Nguyên Thạch


No comments: