Blogger Widgets

Thursday, December 12, 2013

Lưỡi VẸM!
- Gởi Tiến sĩ Vũ Minh Giang và những trí trá bưng bô, nhân vụ dân ở Ukraina dập nát tượng Lê-Nin vào ngày 8-12-2013Nói xuôi cũng được
Nói ngược cũng xong!
Ngày xưa, Phạm Văn Đồng, dâng công hàm bán non sông
Hồ Chí Minh bảo: Khi nào cách mạng thành công, các đồng chí trả lại.

Bịp bợm điêu ngoa
Lừa dối mãi
Nay biển ải
Lấy lại được chưa?

Con ngựa Trung Quốc
Rập con la Việt Nam
Đẻ ra một đám lừa

Nói bừa cứ nói
Nói ngược ai tin?
Đảng nói rằng dân Việt rất biết ơn ông Lê-Nin
Cần gì xin, ông cho tất cả
Đảng cho rằng, dân Đông Âu dẹp tượng Lê-Nin là thứ dân xỏ lá
Những người đập bể mặt Lê-Nin là phường vô văn hóa, là bọn láu cá

Sau 30 tháng Tư, người đạo đức, đào mồ cốt mả, đuổi cả người chết đi để lấy đất xây nhà, cơ quan, đảng ủy
Tượng chiến sĩ VNCH ở Biên Hòa cũng bị lôi đầu ngã quị

Nam Kỳ khởi Nghĩa, tiêu Công lý.
Đồng Khởi vùng lên, mất Tự Do (*)


Hỡi những cái mặt mo
Những cái tâm trí trá
Đập phá những di tích của miền Nam, há phải chăng là vô văn hóa, là láu cá?

Trả lời thế nào?
Hỡi lũ VẸM xỏ lá!.
Nguyên Thạch
--------------
(*) Ca dao tục ngữ thời sản


No comments: