Blogger Widgets

Wednesday, December 11, 2013

Côn an giựt dọc!-Tặng Trung úy CA sắc phục, cùng một số an ninh du côn và Thạc sĩ dỏm Nguyễn Tuấn Anh đã giựt đồ vào ngày chào mừng Quốc Tế Nhân Quyền

Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền
Thì mắc chứng gì phải nổi điên?
Phải đi cướp giựt rùi chạy trốn
Ba lô sách vở, nào phải tiền!

Côn an nước Việt!
Thật dở hơi
Dân khi gặp nạn, chỉ kêu trời!
Gọi mãi, chẳng thấy thằng nào tới
Nạn mặc kệ bây
Tao thảnh thơi!.

Cái xứ gì đâu
Quá lạ lùng!
Chủ trương đảng hóa dân bần cùng
Lá chắn còng chiêng... chuyên đàn áp
Ăn nói mày tao, thiệt lùng bùng.

Giả nhân bất lý...hạng chui lòn
Cúi mặt!
Còn đảng thì mình còn
Chỉ biết có tiền và nhậu nhẹt

Bia miệng?
Sao bằng với bia lon!.


Nguyên Thạch
No comments: