Blogger Widgets

Tuesday, November 5, 2013

Về đâu?

QLB
 
Về đâu?
Ai biết về đâu!
Nghiêng chao con nước... đục màu Quê Hương

 Về đâu phố?
Về đâu phường?
Về đâu, thương tiếc Hoàng Trường về đâu?

Biển Đông xanh biếc một mầu
Trôi về phương Bắc
Ủ câu hận sầu.

Tây nguyên lầm lủi về đâu?
Trường sơn tử sĩ , oán câu bội thề!.

Về đâu?
Ngơ ngác dân quê
Dìm trong con lũ
Lũ về cuốn theo
Về đâu?
Cả khối dân nghèo
Bâng khuân số kiếp...
Ai gieo đọa đày?

Về đâu?
Chiều những cơn say
Chìm vào đêm tối tháng ngày vong nô.

Nguyên Thạch

No comments: