Blogger Widgets

Saturday, November 30, 2013

Nghị Chồn!

QLB 

Mỗi nút, đã có một cái tên
Nghị nào bấm bậy, chớ có rên (He he...)
Họp xong, điểm mặt...
Tên bấm trật!
Hội đồng xúm lại, quánh trùm mền.Trước khi cuốc hội được mở màn
Khôn hồn
Hãy giữ chữ bình an
Cãi lịnh, đua gan mà bấm bậy
Thượng lộ họp xong
Hạ bò càng.

Bốn trăm tám tám trự khùng khùng!
Chẳng thấy trự nào nối kiếm cung
Chỉ mới dọa thôi
Đà xoán đái
Thì nói chi xa
Bậc yên hùng!.

Quyền danh!
Bổng chốc hóa thành ruồi
Có mắt mà như đám mù đui!
Cuốc hội, cuốc nghì, ra nghị gật
Chấp nhận hôi tanh...
Kiếp chồn lùi.

Nguyên Thạch

1 comment:

Anonymous said...

són đái