Blogger Widgets

Sunday, December 1, 2013

Hiến Pháp 2013! - Nỗi nhục ngàn năm

QLB 
Lịch sử sẽ ghi nỗi nhục này
Một bầy nghị gật thò cánh tay
Hùa theo hung bạo vì cơm áo!
Chồn cáo... thú hoang tụ một bầy!.

Áo lụa quần là
Đầu nhẵn bóng
Xách cặp nghinh ngang
Đại biểu dân!
Mụ mị điêu ngoa
Tâm xảo trá
Hành xử không hơn một thằng đần!.

Cơ chế pháp quyền cao nhất nước!
Toa rập phỉnh lừa
Bán buôn dân
Vở kịch diễn tuồng màn sụp xuống
Tuyên bố dân mê gần trăm phần!.

Đất nước đã đến thời mạt vận!.
Quốc hội, đảng, đoàn đạt chỉ tiêu
Tầm xa truyền lịnh
Vâng răm rắp
Một dạ cúc cung
Phục thiên triều.

Hiến pháp một ba nay nhốt trọn
Chín chục triệu dân gọn trong tù
Điều 4, đảng ma là tất cả
Lòng dân ôm hận cả thiên thu.

Một bài học nữa, thêm đắt giá
Kiến nghị
Trần tình
Cũng bằng không
"Đấu tranh bạo động" là hạ sách!
Thực tế hỏi ai
Nước còn không?.

500 đại biểu!
Đầu phân rữa
500 đầu mục
Chẳng nghĩ suy
500 tìm mãi, đâu quân tử?
Xú danh lưu tích một đám nghì.

Nguyên Thạch

3 comments:

Anonymous said...

Quoc hoi cua cong san thi nhan nút theo cong san chu.Giai tan Quoc Hoi cong san lam gi, giai tan luon Dang Cong San.

Anonymous said...

Nhìn mat Dung y ta thay ghet. Dung la thang luu manh

Chín Củi said...

Sự thật thì hay mất lòng các cụ ạ !
Các cụ thấy không ?. Ghét cộng sản, cộng sản tỉnh như vẹt. Chửi cộng sản, cộng sản nhe rang cười chét chét như tổ phụ của bọn họ (khỉ). Cắn cộng sản, rang ta bị rung - mỏi lưỡi rang rung mà bọn họ vẫn trơ ra như gỗ đá. Vậy tóm lại đó không phải là những cách chúng ta có thể triệt được cộng sản tận gốc rễ.
Nhưng Chín Củi cam đoan có một cách mà CSVN rất sợ . Bà con ta có câu -nhổ cỏ phải cuốc cho hết rễ. Cuốc xẻng gậy gộc chắc chắn sẽ làm nên chuyện, vì bọn họ có là bao nhiêu so với khối lượng to lớn của hơn 80 triệu người yêu dân chủ tư do như chúng ta ./.