Blogger Widgets

Friday, November 22, 2013

Giao...

QLB 
Tặng đoàn thanh niên cộng sản Việt Nam dưới bài tựa "Đất mất, đảo mất, biển mất...kệ cha nó!!!

Giao lưu là giao hảo
Giao mão là giao nón
Giao hoang là giao tim
Giao chim là giao cấuGiao mấu là giao cột
Giao hợp là giao sinh
Giao tình là giao giống
Giao mống là giao mầm

Giao cầm là giao đất
Giao thật là giao biển
Giao kiểng là giao rừng
Giao mừng là giao hẹn

Giao chén là giao bôi
Giao nôi là giao nước
Giao cược là giao cá
Giao xá là giao tù

Giao dù là giao nón
Giao toán là giao binh
Giao trinh là giao tiết
Giao miết là giao lâu

Giao đầu là giao cộ
Giao lộ là giao thông
Giao còng là giao nạn
Giao mạng là giao liều

Giao yêu là giao siết
Giao Việt là Giao Tàu
Giao nhau là giao đủ
Giai hữu là giao nghị

Giao mị là gian gian
Giao gàn là giao láo
Giao máu là giao thương
Giao đường là giao lộ

Giao cộ là giao đèn
Giao men là giao tửu
Giao hữu là giao tốt
Giao chột là giao dân

Giao vần là giao điệu
Giao chịu là giao ngầm
Giao tâm là giao trí
Giao hí là giao vui

Giao chui là giao lậu
Giao hậu là giao trước
Giao nước là giao sau
Giao Tàu là giao hết

Nguyên Thạch

2 comments:

Anonymous said...

bài thơ không ra gì!

Anonymous said...

Quan làm báo không nên đăng những bài như thế này, tào lao hết sức!