Blogger Widgets

Thursday, July 18, 2013

Đại Cục

QLB  


Mối tình hữu nghị Việt Trung
Vẫn luôn tỏa sáng đi cùng tháng năm.
Bành trướng Bắc Kinh gian tham
Luôn giăng lưới bẫy Việt Nam vào tròng.

“Hèn với giặc, ác với dân”,
Tuân chỉ “đại cục” ôm chân thiên triều”.
“Chữ vàng”, “bốn tốt” dệt thêu,
“Đầu cầu hữu nghị” nói điêu, nói xằng. (*)
Trò hề môi hở lạnh răng,
Chiến tranh biên giới chặt phăng “nghĩa tình”.
Mặt nạ rơi, lộ nguyên hình:
Một bè Polpot - Tiểu Bình “sắt son”.
Háo danh lãnh nhiệm tiền đồn,
Tương tàn huynh đệ, bảo tồn Mao Lê.
Bình tâm nhìn lại mà ghê:
Bành trướng Đại Hán chẳng hề đổi thay.
Mao, Chu ... Giang, Hồ ngày nay,
Một tay giăng lưới, một tay mời chào.
“Tứ trụ triều đình”, ... nhảy vào,
Bẫy tiền, bẫy gái, ngôi cao, lộc dày...
Ai ơi, nhớ lấy điều này:
“Giết hết thỏ sẽ diệt bầy chó săn”.
Hãy quay về với nhân dân,
Giã từ đảng trị, gian thần Hán nô!

Tháng 12/2011
TS Trần Nhơn

 (*) Chương trình Cầu truyền hình “Giao lưu Việt -  Trung Láng Giềng Gần” (20h ngày 14 tháng 12/2011) do Đài Truyền hình Việt Nam (đài trung ương) phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Tây (đài địa phương của Trung Quốc ) thưc hiện, tại hai điểm cầu là Trung tâm Văn hóa Hữu Nghị (Hà Nội) và trường quay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Tây (Trung Quốc). Đây chính lại là “sáng kiến” của Đài Truyền hình Việt Nam! Một “sáng kiến” rất là “tối kiến” và “ngu lâu”, khán giả bình luận như vậy!                                                                                    

1 comment:

Cong Ly Bao Thu said...

Mat thang Tau Han nay trong that la xao huyet, cap
mat va cai ban mat heo cua han la origin"made in China".