Blogger Widgets

Wednesday, June 26, 2013

Đảng X cộng chớ đùa dại đùa dai!

QLB  
-Thương tặng Nhóm Thanh Niên Yêu Nước, luôn can trường cho hôm nay và mãi mãi về sau. 

Các ông Đảng X chớ đùa dai 
Chọc giới sinh viên, nhức đầu dài 
Tuổi trẻ rường cột của đất nước 
Nhưng khi họ phá…chẳng thua ai.Các ông ngồi đó mà ôm đầu 
Tuổi trẻ dễ gì chịu thua đâu 
Bản án vô lương sờ ra đó 
Từ phường vô lại…lũ óc trâu. 

Các ông đợi đấy…để mà xem 
Trí tài hùng dũng của các em 
Sức mạnh khôn lường khi trổi dậy 
Ngâm giấm các ông..chua như nem. 

Tưởng rằng đem nhốt được Uyên-Kha 
Là xong, ngồi đó để làm cha! 
Toàn trị…bây giờ, xưa rồi Nguyễn 
Họ sẽ tặng đảng những món quà… 

Ấu trĩ…xem họ là kẻ thù! 
Bởi những cái đầu các ông ngu 
Tuổi trẻ ba miền, trong ngoài nước 
Sẵn lòng tiễn đảng biệt ngàn thu. 

Nguyên Thạch và QLB có chỉnh lý

1 comment:

Bac Tam Khoe Hoc Mon said...

Tuyet! Tuyet! Bai tho that tuyet voi, toi dang thay canh hang ngan sinh vien hoc sinh xuong duong voi khau hieu "da dao DCS VN ban nuoc, da dao quan sau bo tham nhung, da dao da dao..." .Cai ngay sap den do that tuyet voi lam sao!.