Blogger Widgets

Wednesday, April 10, 2013

Thời cơ đã đến ! Hãy như Bác Hồ “Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân!”

QLB 
THƯ NGỎ KÍNH GỬI ĐỒNG CHÍ NGUYỄN SINH HÙNG.

Kính thưa đồng chí,

Tôi là một nhà báo và cùng đảng viên với đồng chí , hơn hai mươi năm sống trên miền Bắc ,đã từng gặp Bác Hồ và kính yêu Bác hết mực . Xin nói thật với đồng chí,khi Bác Hồ mất,tôi cũng đã  khóc nhiều và đã có ý nghĩ,nếu mình được chết để Bác sống,tôi cũng sẵn sàng. Tôi lớn tuổi hơn đồng chí ,cũng cùng họ Nguyễn, nhưng tôi đã gọi ông cụ của đồng chí là Bác,nên xin được gọi đồng chí Nguyễn Sinh Hùng,Chủ tịch Quốc Hội là anh để có thể nói chuyện với cả tâm tình.
Anh Nguyễn Sinh Hùng quý mến ! Bác chúng ta đã hiến dâng cả cuộc đời để mong cho nước nhà độc lập ,dân ta được tự do,ai cũng có cơm ăn áo mặc,ai cũng được học hành.Qua nhiều nghiên cứu có thể khẳng định , vì muốn giải phóng dân tộc mà Bác đã theo con đường của Lê nin (vì Lê nin ủng hộ phong trào giải phóng các nước thuộc địa) ,nhưng Bác chủ trương xây dựng nước nhà theo con đường dân chủ vì vậy,Bác đã bị Stalin không trọng dụng . Điều này chắc anh đã quá rõ hơn tôi . Và cũng thật oái ăm cho số phận dân tộc ta và cũng là một bi kịch hết sức đau khổ cho Bác Hồ ở vào một tình thế buộc phải làm theo cộng sản Liên xô và Trung Quốc . Điều này thì anh đã quá biết hơn tôi.Anh Nguyễn Sinh Hùng quý mến ! Tôi viết thư đến anh , chính vì mong anh có diều kiện,hơn lúc nào hết ,anh sẽ làm theo ý nguyện mà Bác của chúng ta hằng ấp ủ. . Việc Bác kêu gọi toàn dân theo Việt Minh cướp chính quyền không nhằm xây dựng chế độ cộng sản. Sau khi khởi nghĩa thành công, Bác đặt tên nước là nước Việt Nam dân chủ cộng hòa .Bác chủ trương đoàn kết toàn dân tộc . Bác viết tuyên ngôn độc lập với nội dung không có gi là cộng sản cả . Bác soạn thảo Hiến pháp năm 1946 với những nội dung theo chế độ cộng hòa .Cho đến nay thế giới cũng phải công nhận Bác là một bậc vĩ nhân.… Bao ý tưởng thiên tài của Bác nhiều người tin là anh đã hiểu bằng tất cả trái tim và khối óc,bằng tất cả tâm linh của một người cùng họ tộc.
Việc sửa đổi hiến pháp sau này cứ càng ngày càng xa lý tưởng của Bác ,khiến cho đất nước ta cứ càng ngày càng tồi tệ ,chắc anh không thể không nghĩ.Với dự thảo sửa đổi lần này lại càng thêm một bước đi quá xa với Bác. Thời cơ để sửa chữa hiến pháp theo hướng dân chủ về gần với hiến pháp 1946 mà Bác của chúng ta đã viết bằng tất cả tâm hồn và dòng máu yêu tha thiết dân tộc Việt Nam đã đến ! 
Vâng ! Viết thư đến anh tôi nghĩ về số phận dân tộc đang có thời cơ đi đúng con đường Hồ Chí Minh.Có lẽ các đấng tiên linh cùng Bác đã đưa anh lên vị trí chủ tịch Quốc hội,tổ chức cao nhất của nhà nước Việt Nam ,có vai trò quyết định xây dựng hiến pháp. Và anh đang được Bác Hồ giao sứ mệnh kế tục Bác viết tiếp một trang sử vẻ vang xứng danh là một người con dòng giõi của Bác.
Anh Nguyễn Sinh Hùng kính mến ! Sứ mệnh của anh trong việc chủ trì sửa hiến pháp lần này là một sự kỳ lạ .Tôi tin chắc không phải là một ngẫu nhiên. Anh linh của Bác đang giõi theo anh và muốn anh sẽ làm theo ý Bác. Lẽ nào anh chẳng thấy bao điều không hợp lòng dân,hợp thời đại trong hiến pháp năm 1992 mà anh sẽ bỏ qua cho yên phận ?
Tôi thấy có một chút vui vì trong cuộc họp ngày 3-4 vừa qua của Ban Biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp ,anh đã có chỉ đạo ,thể hiện tinh thần cầu thị về việc tiếp thu ý kiến để sửa chữa : “Yêu cầu nêu rõ cơ sở lý lẽ có sự lập luận chặt chẽ ;đối với những ý kiến chưa tiếp thu cần có sự giải trình,trong đó nêu rõ lý do cơ sở …” 
Nhưng thưa anh , hiện nay đang có những lý luận áp đặt hầm hồ . Họ nói họ là chân lý, là ý chí của dân,nhưng đều hoàn toàn ngược lại ;trong lúc đó bao nhiêu lý lẽ hết sức sáng suốt bị dìm đi,không được đưa lên để Quốc hội xem xét thì sẽ rất có hại cho dân cho nước mà người cộng sản sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử . Cụ thể như gần đây với kiến nghị của 72 nhân sĩ trí thức hàng đầu trong nước về việc góp ý sửa đổi hiến pháp với tầm cao trí tuệ và tâm huyết xay dựng mà họ đã gạt đi tất cả . Họ làm trái lời Bác mà cứ bô bô học tập làm theo . Là một ngưới cháu dòng giõi của Bác lẽ nào anh chẳng chạnh lòng ! ?
Để cho chân lý được công nhận , tôi trân trọng đề nghị anh cho tranh luận các nội dung đang có hàng vạn người kiến nghị sửa đổi.Còn nói như anh là “cần có sự giải trình”
nhưng sợ e có khi người ta cố ý “giải trình”sai vì để bảo vệ lợi ích trước mắt của phe nhóm,không theo nguyện vọng nhân dân,trái quy luật tiến bộ của thời đại ,không theo ý Bác ,nhưng cứ khăng khăng đưa vào hiến pháp thì sẽ có hậu họa .
Nhân dịp sửa chữa hiến pháp lấn này dân tộc ta phải lấy lại những gì đã mất ! Phải lấy lại những tinh hoa,những thiên tài của Bác Hồ đã bỏ cả cuộc đời để đem về cho dân tộc. Bao nhiêu điều Bác dạy sáng ngời chân lý vì nước vì dân cần được thực hiện! Anh Nguyễn Sinh Hùng ơi , nhân dân sẽ ủng hộ anh .Lần này đến tay anh ,anh không làm ,tôi và nhiều anh em nghĩ,vong linh của Bác sẽ rất buồn và rồi chúng ta sẽ không giữ được những điều hết sức thiêng liêng .
Tất cả chúng ta vì nhân dân ,chúng ta sẽ còn tất cả và nếu trái lại ,chúng ta sẽ mất chẳng còn gì .
Kính chúc anh khỏe mạnh,mãi mãi xứng đáng là cháu của Bác , kế tục sự nghiệp của Bác,để Bác có thể ngậm cười nơi chín suối . Xin gửi đến anh một niềm tin sâu sắc trong tâm linh của dòng họ Nguyễn .

Sài gòn , ngày 8-4-2013
NGUYỄN CHÂU THÀNH

3 comments:

Anonymous said...

Ngày nào còn Cộng-sản,thì còn đói kém và lạc hậu. Vì cộng-sản chỉ có dối trá. Hãy nhìn kỷ những nước theo cộng-sãn chỉ toàn là đói-khổ, nhân phẩm bị chà-đạp. Một lũ ngu lãnh đạo đất nước thì làm gì khá được? Tình trạng đất nước chúng ta sắp bị đồng-hóa vì 14 quan thái-thú đã nhận tiền dâng nạp rồi. Chúng ta hãy mau nổi lên những phong trào chống tàu cộng xâm-lăng trong nước và liên minh với các nước khác để dấy lên phong trào bài Tàu cộng có tính cách quốc-tế thì mới mong khỏi mất nước.

Anonymous said...

Lời của bác kêu gọi ông Nguyễn Sinh Hùng thật chí tình , đậm đà và thắm thiết ! Người đọc cũng phải chảy nước mắt !
Nhưng bác ơi ! Rất tiếc là ông Hùng và cái đảng thổ tả của ông ta có lòng yêu nước , yêu Bác Hồ đâu mà sửa đổi ! Tôi nghĩ ngay cả Bác Hồ có bất ngờ sống lại , bọn chúng cũng chẳng có nghe, có khi còn bị bắt nhốt vì...suy thoái , kém đạo đức nữa là khác !
Bác cứ nhìn bác Nguyễn Trọng Vĩnh , bác Đại Tướng VNG kia nói và thỉnh cầu mà không ăn thua gì thì....bótay.com thôi bác ơi !

Anonymous said...

Dang thuong cho ong gia lam cam.
Ho gia chi la ten cao gia dam duc.
thang Nguyen sinh Hung chi la dua an tuc, noi phet.Nguoi dan Vn phai lua chon nguoi co tai nang, duc do de dan dat dat nuoc chu dau loai dau ba dau, tham lam, vo liem sy nhu ten NSH. Cai tro 'con vua thi lai lam vua " da het thoi roi...