Blogger Widgets

Sunday, March 10, 2013

Tự Hào Nước Ta!


QLB 
 Nước ta… là nước tự do
dân ta thoải mái nằm co vệ đường.
 
Nước ta… biển đảo bao dường
nên ta thư thả dâng nhường đàn anh.
 
Nước ta… có phố lầu xanh
có anh Tàu Chệt chạy quanh đỏ lòm.

 Nước ta… dân ốm gầy còm
bởi quan tham nhũng chúng gom hết rồi.
 
Nước ta… dân kiếp làm tôi
để quân cướp cạn  nó ngồi nó ăn.
 
Nước ta… đảng cứ nhập nhằng
toàn quyền lãnh đạo…bán phăng cõi bờ
 
Nước ta… đẹp tựa như mơ
tài nguyên cạn kiệt, bến bờ còn chi.
 
Nước ta… có đám cu li
lương trả rẻ mạt bị đì thấy thương
 
Nước ta… giờ chẳng biên cương
ta với Trung Quốc Quê Hương một nhà.
 
Nước ta… thoải mái tà tà
quanh năm ăn nhậu cho qua kiếp này.
 
Nước ta… siêu việt rất hay
nông dân gồng gánh thân cày thay trâu.
 
Nước ta… nào phải chư hầu
Việt Nam gái đẹp làm dâu anh Tàu.
 
Nước ta… đèn đỏ một màu
đèn lồng Trung Cộng nó vào nó treo.
 
Nước ta… quan cọp quan beo
sửa sang hiến pháp trò mèo nó giăng.
 
Nước ta… nào có khó khăn
có đám quí tộc tung tăng sắm đồ.
 
Nước ta… có được bác Hồ
bác trân bác quý, cơ đồ theo Mao.
 
Nước ta… là nước của Tàu
cùng chung Tổ quốc sáu sao trung thành.

Nguyên Thạch

1 comment:

Anonymous said...

hay