Blogger Widgets

Friday, March 22, 2013

Con Ếch

QLB 
(Phỏng theo bài thơ con cóc)

Con ếch trong hang
con ếch phóng ra
con ếch phóng ra
con ếch ngồi đó

 Con ếch ngồi đó
con ếch không đi
con ếch không đi
con ếch ngồi lì

Con ếch ngồi lì
con ếch lẽo mép
ếch kêu ọp ẹp
ếch thích thật thà

Ếch ghét gian tà
Ếch ghét thối tha
Ếch ghét điêu ngoa
Ếch ghét dửng dưng

ếch ở trong bưng
ếch thích luật rừng
ếch muốn lẫy lừng
ếch nhảy tưng tưng

Con ếch trong bưng
con ếch nhảy ra
con ếch nhảy ra
con ếch tà tà

Con ếch trong nhà
con ếch bò ra
con ếch bò ra
con ếch ngồi đó

Con ếch ngồi đó
con ếch chẳng đi

bộ ngu sao đi!
ếch cứ ở lì.

Mau đánh tù tì
tên gì là ếch?.

Nguyên Thạch

1 comment:

Nguyen Tan Dung said...

Ta day con ai nua! Ta la thang Ba "Ech" day ne,cu chui ta cho da di,mac ke tui bay,tao cu ta ta tu tu tiep tuc lam thu tuong den chung nao nhan nhan dap tao xuong ho thi tao moi chiu thua.

Nguyen Tan X