Blogger Widgets

Wednesday, January 2, 2013

NGUYỄN BÁ THANH - XANH CỎ HAY ĐỎ NGỰC?
HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

4 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Xanh cỏ hay đỏ ngực cũng được nếu như ông Thanh dám chấp nhận ,coi như ông một mình chống Mafia,phải diệt trừ bọn tham nhũng và bán nước,chế độ cộng sản phải bị tiêu diệt

huonggiang said...

Sao ông thanh chỉ có một mình? Ông còn dân. Dân sẽ ủng hộ ổng. Nếu ông lo cho sự tồn vong của Quốc gia hơn sự tồn vong của đảng thì ông cứ dựa vào dân. Ông sẽ thắng.

Anonymous said...

Dựa vào dân thì không mất nước, dựa vào Đảng thì có bổng lộc bất chánh.
Cái gì bất chánh thì sẽ không bền và sẽ trả giá, kể cả sinh mạng mình.
Mấy chú công an con sẽ ra sao, khi các tay chóp bu cao bay xa chạy. Liệu chống nỗi với sự uất hận của dân không khi họ đứng dậy?!
Hãy suy nghĩ và tự cứu mình..